Kompetencijų vertinimas

Solveiga Grudienė
Direktorė
Mob.: +370 698 07707
solveiga@primumesse.lt

PRIMUM ESSE vykdo įvairius projektus, skirtus vadovų ir specialistų potencialo atskleidimui: vertiname kompetencijas, talkiname organizacijoms kuriant ir diegiant kompetencijų vertinimo metodikas, konsultuojame Jūsų specialistus naudojantis sukurtais ar įsigytais įrankiais.

Visos šios priemonės skirtos tam, kad Jūs savo organizacijoje turėtumėte galimybę priimti pagrįstus ir profesionalius sprendimus apie žmones, tinkamai įvertinti ir panaudoti turimą darbuotojų potencialą.

Kompetencijų vertinimas gali būti aktualus organizacijoms darant sprendimus šiose srityse:

  • talentų valdymas (išorinė ar vidinė personalo atranka, karjeros planavimas ir kt.)
  • pokyčiai, reorganizavimas (pareigų perskirstymas, kompetencijų centrų formavimas)
  • vadovavimo potencialo įvertinimas (vadovų paieška, rezervo formavimas, vadovų skyrimas)
  • ugdymo programų kūrimas ir jų  įgyvendinimas


Kompetencijų vertinimo paslaugos:

Įvairaus formato ir apimčių vadovų ir darbuotojų kompetencijų vertinimo projektai (testai, praktinės užduotys, interviu ir kt.).

Plačiau...

Išsamus kompleksiškas vadovų ir darbuotojų kompetencijų bei potencialo įvertinimas.

Plačiau...

Vadovavimo ar bendrųjų kompetencijų vertinimas remiantis grįžtamuoju ryšiu iš skirtingų šaltinių.

Plačiau...

Talkiname kuriant ir tobulinant įmonės kompetencijų vertinimo procesą, įrankius ir metodus.

Plačiau...

Atstovaujame Švedijos kompaniją ASSESSIO - patyrusius elektroninių psichologinių testų kūrėjus.

Plačiau...

GLP mąstymo ir elgsenos brandos įvertinimo modelis  yra paremtas viena naujausių lyderystės ugdymo teorijų, parodančių ryšį tarp vadovo mąstymo brandos ir organizacijų sėkmės. Vertiname ir ugdome vadovus ir komandas.

Plačiau...

Solveiga Grudienė
Direktorė
Mob.: +370 698 07707
solveiga@primumesse.lt