Kompetencijų vertinimas

Solveiga Grudienė
Direktorė
Mob.: +370 698 07707
solveiga@primumesse.lt

360 laipsnių tyrimas

Vadovavimo ar bendrųjų kompetencijų vertinimas remiantis grįžtamuoju ryšiu iš skirtingų šaltinių.

360 laipsnių tyrimas - kompetencijų įvertinimas, remiantis grįžtamuoju ryšiu iš keleto šaltinių: paties darbuotojo savęs vertinimo, darbuotojo pavaldinių, jo kolegų bei vadovo. Tai suteikia galimybę atrasti skirtumus tarp subjektyvaus savęs vertinimo ir aplinkinių grįžtamojo ryšio, tarp esamo ir laukiamo rezultato.

Tyrimo rezultatai naudingi tiek individualiai, tiek ir bendrai. Savo vadovavimo kompetenciją tobulinti nusprendusiems vadovams 360 laipsnių tyrimas padeda gauti reikiamą informaciją apie save. Apibendrinimų pagrindu sudaromas asmeninis tobulėjimo ar karjeros planas, priimami sprendimai dėl paaukštinimo. Organizacijoje vykdant “360 laipsnių” tyrimą darbuotojų grupei, gauta informacija gali būti panaudota nustatant tobulintinas organizacijos gyvenimo sritis (vadovų-pavaldinių komunikacijos tradicijos, tarpusavio santykių komandose gerinimas ir kt.), rengiant vadovų komandos kompetencijų tobulinimo programas.

Reguliariai vykdant 360 laipsnių tyrimą, organizacijoje stiprėja atvirumo, kokybiško grįžtamojo ryšio teikimo kultūra, kas padeda gerinti darbuotojų veiklą bei pasitenkinimą darbu.

Susidomėjote? Kreipkitės, pasikalbėsime apie šią grįžtamojo ryšio formą ir jos naudą Jums.

Solveiga Grudienė
Direktorė
Mob.: +370 698 07707
solveiga@primumesse.lt