Naujienos

Personalo valdymas: tendencijos skaitmenizuotame pasaulyje

Lietuvos vadybos konsultantų renginyje "Skaitmeninis gyvenimo būdas: galimybės ir iššūkiai verskui" su kolegomis kalbėjomės ir apie tai, kaip naujos technologijos, skaitmenizacija veikia vadybą ir ypač – personalo valdymą. Mokslininkai ir vadybos praktikai bando numatyti, kurios iš naujų tendencijų padarys esminį poveikį, kas turi keistis, o kas jau dabar keičiasi, tik gal mes to dar nepastebime. Accenture "Digitalization of HR 2016"  tyrimas nurodo penkias pagrindines tendencijas, kuriuos ryškėja personalo valdyme: sparti HR skaitmenizacija (diegiamos įvairios sistemos, leidžiančios išsamiau, operatyviau kaupti ir sisteminti bei analizuoti duomenis); decentralizacija (atskiros personalo valdymo funkcijos nebėra vien personalo specialistų kompetencija, jos sėkmingai perduodamos tiesioginiams vadovams); verslo supratimas (integruotų duomenų buvimas, jų prieinamumas suteikia galimybę personalo žmonėms geriau įsigilinti ir suprasti verslą ir būti aktyviais jo kūrimo dalyviais); pridėtinės vertės kūrimas (pasikeitęs personalo valdymo vaidmuo iš pasyvaus stebėtojo į aktyvų formuotoją leidžia priimti pagrįstus, greitus ir tinkamus sprendimus, suderintus su verslo poreikiais, kas leidžia kurti pridėtinę vertę); greitesni už valdybas (būdami arčiau veiklos, turėdami daug duomenų, personalo žmonės gali greičiau pamatyti svarbias tendencijas, negu strateginio lygmens sprendėjai). Visos šios tendencijos rodo naujas, didesnes personalo valdymo galimybes, tuo pačiu – kelia naujus iššūkius, kuriuos svarbu pastebėti ir būti pasirengus suvaldyti:  konfidencialumas, duomenų kiekio valdymas, gebėjimas tinkamai argumentuoti ir pan.

Iš to galima daryti išvadą, kad gyvename laikmetyje, kai nemaža dalis įprastų kasdienių personalo valdymo veiklų gali būti sėkmingai perkelta į kompiuterizuotas sistemas, kurias tinkamai naudojant jos gali būti naudingos pagalbininkės. Pasak Deloitte 2016 m atlikto "Global Human Capital Trend"  tyrimo ryškiausios numatomos (kai kur - jau dabar matomos) skaitmenizacijos naudos personalo valdyme - tai mažesnė darbuotojų kaita; tikslinga personalo paieška, greitesnis įdarbinimas; efektyvesnė vidinė rotacija; lankstesnis darbo grafikas; galimybė pasiekti nutolusius darbuotojus ir kt.

Tam, kad technologijos tikrai kurtų vertę, duotų naudą, svarbu aiškiai suvokti savo vaidmens galimybes ir technologijų galimybių ribas. Ir čia svarbiausia – nenuvertinti savęs, nes, pasak futuristo Gerd Leonhard „Yra daugybė dalykų, kurių robotai negeba ir, tikėtina, negebės ateityje“.  Tai – lankstumas, vaizduotė, gebėjimas derėtis, atjausti ir kitos žmogiškos savybės. Kol jas lavinsime ir naudosime, tol būsime reikalingesni negu pačios moderniausios IT programos ar robotai.

Pristatymo medžiaga