Naujienos

Mokymai vadovams su Amara Collaboration

Mūsų naujieji partneriai vadovų mokymo srityje - Amara Collaboration. 

Kartu su jais vystome mokymo programas vadovams, skirtas tranformacinės lyderystės gebėjimų stiprinimui.  Vienas iš Amara steigėjų - profesorius William Torbert, kuris per 40 metų tyrimų (Harvard, Yale and Boston College)  atrado, kad tik  5% vadovų geba įgyvendinti inovacijas ir sėkmingai vystyti savo organziacijas, bei pasiūlė modelį ir įrankius kaip šiuos gebėjimus vystyti.