Naujienos

ĮVAIROVĖ IR ĮTRAUKTIS PRATURTINA ORGANIZACIJĄ

Prieš du metus nevyriausybinės žmogaus teisių srityje dirbančios organizacijos DIVERSITY DEVELOPMENT GROUP ir SOPA, kartu su LIETUVOS PERSONALO VALDYMO PROFESIONALŲ ASOCIACIJA (PVPA) ir partneriais iš Graikijos, Kipro ir Latvijos iniciavo projektą DIMAIN, skirtą Įvairovės ir įtraukties  (angl. Diversity and Inclusion) valdymo organizacijose stiprinimui.
Tyrimai atskleidžia, kad įvairovė ir įtrauktis darbo vietoje turi įvairiapusę naudą. Per pastaruosius 30 metų įgyvendintos net 255 studijos, kurios rodo kad Į&Į valdymas užtikrina geresnes darbuotojų patirtis, įsitraukimą ir motyvaciją, sklandesnį bendradarbiavimą komandose, atviresnes, lankstesnes ir efektyvesnes organizacijas. Įvairovė kolektyve ir dėmesys įvairovei rinkoje leidžia geriau suprasti klientus ir didinti rinką. Pagarba įvairovei - svarbi darbdavio patrauklumo dalis, ypač jaunajai kartai. Taip pat - stiprina įmonės viešą reputaciją kaip socialiai atsakingos ir galiausiai - kuria geresnę bendruomenę.
Projekto metu buvo įsteigtos šalių Įvairovės Chartijos įvyko pirmoji Lietuvoje konferencija, sukurta Įvairovės ir įtraukties valdymo organizacijoje mokymų programa. PRIMUM ESSE aktyviai dalyvavo šio projekto veikloje. Džiaugiamės, galėdami prisidėti prie prasmingų darbų ir atviresnės Lietuvos kūrimo.