Aprašymai

Sėkmingas Vadovas Šiandien

Apie programą
Naujausios vadybos įžvalgos ir praktiniai įrankiai vadovams, padedantys suartinanti strategiją su kasdiene darbuotojų veikla, užtikrinti motyvaciją, kokybišką veiklą, savalaikį abipusį grįžtamąjį ryšį, mokymąsi ir pokyčių įgyvendinimą.
Šių dienų vadovai susiduria su daugybe iššūkių. Organizacijos jaučia spaudimą teikti geresnes paslaugas, prisiderinti prie naujos technologinės ir konkurencinės aplinkos, atviresnės komunikacijos sąlygų, visuomenės gyvenimo pokyčių ir naujų personalo poreikių. Į komandas ateina žmonės su mažėjančiu „besąlygišku“ lojalumu ir didesniu poreikiu individualiam dėmesiui, savarankiškumui. Vadovams tenka suderinti augančius reikalavimus organizacijos efektyvumui ir naujos kartos darbuotojų poreikius. Todėl šiandien kaip niekad aktualūs vadovų įgūdžiai ir praktiniai metodai, kaip suartinanti strategiją su kasdiene žmonių veikla, užtikrinti motyvaciją, kokybišką veiklą, savalaikį abipusį grįžtamąjį ryšį, mokymąsi ir pokyčių įgyvendinimą.
Mokymų dalyviai:

 • susipažins su šiuolaikinėmis vadovavimo žmonėms idėjomis, kurias galės pritaikyti savo komandose,
 • išbandys bendravimo su darbuotojais metodus, leidžiančius užtikrinti efektyvų veiklos atlikimą ir aukštą darbuotojų motyvaciją darbui,
 • įsivertins savo vadovavimo įgūdžius ir juos tobulins,
 • susies teorines žinias su praktine patirtimi, aptars konkrečius darbo atvejus ir modeliuos naujus sprendimus,
 • suvienodins vadovų komandos matymą apie personalo valdymą ir susitars dėl galimų žingsnių tobulinant vadovavimą ir diegiant bendras personalo valdymo praktikas organizacijoje.

Atsiliepimas
"Su PRIMUM ESSE įmonių grupę Sorbum Group sieja ilgametė ir labai tvari partnerystė.  Laikui bėgant vis daugiau randame bendradarbiavimo taškų: nuo mokymų, įvertinimo centrų, iki specialistų atrankos, atskirų darbuotojų "coaching'o", individualių tobulinimosi programų.  Jeigu man kyla kažkoks klausimas apie HR sritį pirmiausiai skubu konsultuotis su Solveiga. Man ji - išminties, ramybės, tolerancijos pavyzdys.  Vienas iš nedaugelio savo srities žinovų, kuria besąlygiškai pasitikiu ir klausau patarimų. Nuoširdžiai savo draugams rekomenduoju PRIMUM ESSE, nes ir pats asmeniškai kas 5 metai prašau įvertinti mano kompetencijas, kad galėčiau jas tobulinti." Giedrius Oliškevičius, SORBUM GROUP generalinis direktorius

Programa
I
. Sėkmingas vadovas: vakar, šiandien, rytoj. Sėkminga šiuolaikinė organizacija. Vadovo vaidmuo. Darbuotojų veiklos valdymo samprata ir jos raida.
II. Vadovavimo praktika

 • Tikslai ir atsakomybės. Kaip suderinti organizacijos ir darbuotojų tikslus. Užduočių komunikacija: kaip pasiekti supratimą. Darbo atlikimo spragos: kodėl kyla problemos.
 • Grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys kaip veikos tobulinimo praktika. Šiuolaikiški grįžtamojo ryšio suteikimo modeliai: sistemiškumas ir perėjimas prie ugdančiojo grįžtamojo ryšio.
 • Veiklos vertinimas. Kaip objektyviai įvertinti atlikimą. Vertinimo pokalbio meistriškumas.
 • Darbuotojų ugdymas. Skirtingi vadovo kaip ugdytojo vaidmenys (mentorystė, koučingas, konsultavimas). Ugdymo pokalbių praktika.
 • Problemų sprendimas. Konsultavimo pokalbio praktika.
 • Pasitenkinimo darbu valdymas. Kas atsako už darbuotojo motyvaciją. Kaip įvertinti individualią motyvaciją ir sutarti dėl pasitenkinimo darbo didinimo veiksmų.
 • Darbuotojų įgalinimas. Kas yra ir kas nėra įgalinimas. Pagrindiniai komponentai ir būdai juos stiprinti ir įvertinti. Šiuolaikiškos komunikacijos praktikos.

III. Vadovo asmeninis stilius ir komunikacija. Savęs pažinimo sesija, atskleidžianti vadovo vaidmenį santykyje su darbuotoju ir rekomendacijos.

Metodas: naujausios vadybinės įžvalgos, atvejų aptarimai, pratybos ir savęs pažinimas.
Trukmė: 2 dienų seminaras su mokymosi veikloje užduotimi po seminaro ir 0,5 dienos palydimuoju susitikimu, skirtu apžvelgti praktinius mokymosi rezultatus, pasidalinti gerosiomis praktikomis ir aptarti sunkumus.

Konsultantė

SolveigaSolveiga Grudienė – CMC - PRIMUM ESSE direktorė, sertifikuota vadybos konsultantė (CMC) ir koučingo konsultantė (ICF). Turi 20+ metų konsultacinio, dėstomojo bei organizacinio darbo patirtį. Vadybinė patirtis - kompanijos verslo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas. Konsultaciniai projektai (strateginis planavimas, veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir kt.). Ugdymo projektai: vadovų individualaus mokymo ir koučingo projektai, mokymai, renginių moderavimas, pranešimai konferencijose.

Mokymų organizavimas
Kaina vadovų grupei (iki 15 dalyvių)  – 1600 Eur + PVM/ 1 dienos kaina.
Nuolaida Swedbank, AB klientams – 20 %.
Seminaro data ir vieta – sutariama su klientu.
Dėl seminaro kreiptis į Kotryną – skambinti tel. 8 686 23040, arba rašyti el.p. kotryna@primumesse.lt
Daugiau apie PRIMUM ESSE mokymus: www.primumesse.lt