Aprašymai

Komandų Meistriškumas

Apie programą
Aktyvi patirtinė nuotykiniu scenarijumi paremta programa, kuri leis geriau pažinti kolegas, stiprinti sutelktumą ir pasitikėjimą komandoje, bei praktiškai stiprinti bendradarbiavimo ir komunikacijos įgūdžius.
Bendradarbiavimo ir komunikacijos problemos – vienas iš dažniausiai minimų organizacijų tobulinimo poreikių. Daugelio organizacijų kasdienybė - „atskirų karalysčių“ sindromas, kai konkrečios srities specialistai ar padaliniai susikoncentruoja į savo veiklas ir nesidomi kitų padalinių veikla ar rūpesčiais; laukia, kad kiti prisiderintų prie jų poreikių, užuot matę, kad visi padaliniai vienodai atsakingi už bendrą tikslų pasiekimą; nesidalina ar nepakankamai dalinasi informacija; negeba užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procese būtų užtikrintas lygiavertis įsitraukimas ir pan.
Šių problemų sprendimui svarbus požiūrio keitimas ir tam tikrų komandinio darbo praktikų diegimas. Komandos stiprinimo mokymai – gyva, įdomi ir naudinga forma, kuri leidžia atkreipti dėmesį į patį bendro darbo ir bendravimo procesą bei rasti tobulinimo sprendimus.

Mokymai skirti organizacijų komandoms (viso kolektyvo, padalinio arba projektinėms komandoms). Turime patirtį dirbdami ir su 6, ir su 200 žmonių komandomis. Komandos stiprinimo mokymų naudos:

  • geresnis kolegų pažinimas  ir iš to išplaukiantis didesnis tarpusavio supratimas, priėmimas, lengvesnis bendravimas,
  • įžvalgos apie komandos darbą (kaip sekasi veikti, mokytis, spręsti problemas, bendrauti) ir jų pagrindu sutarti komandos tobulinimo planai, konkretūs susitarimai dėl bendradarbiavimo komandoje,
  • praktiškai patobulinti bendradarbiavimo ir komunikacijos įgūdžiai.

Atsiliepimas
„Darnus komandinis darbas, pagalba vieni kitiems ir susitelkimas visada padeda nuveikti daugiau. Dalyvavome keliuose komandiniuose mokymuose, kuriuos vedė Kotryna ir Rūta. Mokymų organizatoriai visada ieško naujų idėjų, kaip būtų galima geriau atskleisti tiek individualius komandos narius, tiek sukurti gerus tarpusavio santykius, supratimą ir pasitikėjimą, kurie vėliau labai praverčia dirbant kartu. Kiekvienų mokymų ar komandinės užduoties metu įgijom naujų įgūdžių, atradom naujų asmeninių savybių, turėjom galimybę geriau pažinti vieni kitus. Mokymų organizatoriai dovanojo puikią nuotaiką ir geras emocijas!” Solveiga Acuvienė, SWEDBANK

Programa
Aktyvi nuotykinė komandinių veiklų diena, kurios metu dalyviai mokosi per praktinių komandinių užduočių atlikimą, patirties aptarimą  ir įžvalgų susiejimą su kasdienine komandos veikla.
Profesionalūs konsultantai padeda grupei įsivertinti, aptarti ir tobulinti komandinės patirties aspektus:

  • Komandos darbo organizavimas - kaip vyksta tikslų suderinimas, bendro tikslo matymas, su kokiais sunkumais susiduria komanda planuodama ir koordinuodama veiksmus, skirstantis vaidmenis, laikantis sutarto plano ir pan.
  • Bendravimas - komunikacijos ypatumai, santykiai, atmosfera. Ar efektyviai bendrauja. Kokios yra elgesio strategijos sudėtingose situacijose. Kaip komunikacija įtakoja procesą ir rezultatą.
  • Veiklos tobulinimas, mokymasis - kaip komanda vertina savo veiklą, ką daro su klaidomis, kaip sprendžia problemas, inicijuoja pakeitimus, kuria naujus sprendimus  ir pan.
  • Vaidmenys. Vadovavimas, atskirų narių prisiimami efektyvūs ir neefektyvūs vaidmenys. Vaidmenų pasireiškimas ir jų įtaką procesui ir rezultatui.
  • Kultūra. Įvardinti ir neįvardinti veiklos principai ir vertybės. Elgesio modeliai ir jų įtaka.

Programa leidžia sutelkti komandą, stiprinti pasitikėjimą, ugdyti bendradarbiavimo ir komunikacijos įgūdžius. Po mokymų gali būti planuojami tolimesni komandos ugdymo sprendimai: mokymai (pvz. šiuolaikiški sprendimų priėmimo būdai), mokymasis per projektinę veiklą (projektų planavimas ir įgyvendinimas su proceso konsultanto pagalba), veiklos efektyvumo tobulinimo sesijos ir pan. Daugiau apie komandų ugdymo sprendimus: http://www.primumesse.lt/komandos-formavimas-ir-mokymas/

Konsultantė

RūtaRūta Gudmonaitė – PRIMUM ESSE mokymų konsultantė, ISM vadybos magistrė, sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė, baigusi eilę trenerių rengimo ir koučingo specialistų programų. Patirtis įgyvendinant mokymus - 15+ metų. Specializuojasi vesti vadovavimo, įgalinimo, komandinio darbo, komunikacijos meistriškumo,  emocinės kompetencijos seminarus. Fasilituoja projektinių grupių darbą, veda komandos renginius.

Programos partneriai – aktyvių, ekstremalių užduočių organizatoriai, menininkai. Su didesnėmis grupėmis dirba konsultantų komanda.

Mokymų organizavimas
Kaina grupei (iki 15 dalyvių)  – 2000 Eur + PVM/ 1 dienos kaina.
Nuolaida Swedbank, AB klientams – 20 %.
Dėl seminaro kreiptis į Kotryną – skambinti tel. 8 686 23040, arba rašyti el.p. kotryna@primumesse.lt
Daugiau apie PRIMUM ESSE mokymus: www.primumesse.lt