Aprašymai

Darbuotojų Įgalinimas

Programos nauda
Vadybos įžvalgos ir praktiniai įrankiai vadovams, kurie padės įgalinti darbuotojus -  t.y. sukurti tokį procesą ir santykį, kad darbuotojai norėtų ir galėtų kokybiškai dirbti bei tobulėti.
Šių dienų organizacijoms ieškant inovatyvių sprendimų, kuriant savo unikalią vertę ir siekiant rezultatų, kyla klausimas, kaip atskleisti ir panaudoti darbuotojų gebėjimus, kad kiekvienas maksimaliai prisidėtų prie įmonės sėkmės. Čia susiduriame su paradoksu: viena vertus, norime, kad darbuotojai būtų motyvuoti, iniciatyvūs ir kūrybingi, antra vertus - laikomės senųjų nuostatų, kad galia yra fiksuota vadovų rankose, o darbuotojai t. b. efektyvūs vykdytojai, t.y. ribojame jų galią.
Šios programos paskirtis - persvarstyti organizacijos nuostatas ir suteikti vadovams konkrečius praktinius įrankius, padedančius kurti naujo tipo - įgalinimo – kultūrą. Tai kultūra, kur darbuotojas nori ir gali gerai atlikti savo darbą, nes turi pakankamai galios, resursų ir kompetencijos veikti iniciatyviai ir kokybiškai. Mokymai skirti aukščiausios grandies, vidurinės grandies ir tiesioginiams vadovams; personalo vadovams.
Mokymų dalyviai susipažins su įgalinimo samprata ir praktiniais metodais, kuriuos galės taikyti savo komandose, įsivertins savo gebėjimo įgalinti darbuotojus įgūdžius ir juos tobulins, suplanuos žingsnius, kaip stiprinti įgalinimą savo organizacijoje, ir galės šį planą realizuoti po mokymų. Tai padės padidinti darbuotojų ir komandų motyvaciją ir veiklos kokybę.

Atsiliepimas
"Kai jauti, kad organizacija lyg ir juda pirmyn, bet ima „boksuoti“, tenka kviesti „greitąją pagalbą“. Mūsų kolektyvui tokia „greitoji pagalbą“ buvo Rūta Gudmonaitė, padėjusi kiekvienam save pamatyti naujoje šviesoje ir patvirtinusi, kad viskas galima. Ir tam nereikėjo beveik nieko, tik kelių paprastų dalykų: mūsų noro ir kompetentingo įgalinimo seminarų vadovo. Ačiū, kad padėjote atrasti mūsų pačių vidines galias." Vaiva Juškienė, VIKO, pedagogikos fakulteto dekanė

Programa

  • Įgalinimas: kontekstas. Personalo valdymas ir įgalinimas – kodėl kalbame apie naujus vadybos metodus. Savo organizacijos/ savo vadovavimo stiliaus įsivertinimas – kaip mums sekasi motyvuoti ir įgalinti žmones. Lietuvos organizacijų situacija – kaip mes atrodome Lietuvos kontekste? Mitai apie įgalinimą – kokie ir kodėl?
  • Darbuotojų įgalinimo modelis. Įgalinimas kaip nuostata: 4 įgalinimo elementai – kaip jie reiškiasi, kokių vadybos pokyčių reikia. Įgalinimas kaip procesas: 4 sąlygos, kritiškai svarbios įgalinimui – kaip jas realizuoti praktiškai.
  • Įgalinimo praktika. Atvejų analizė - pavyzdžiai iš organizacijos gyvenimo pagal Įgalinimo modelį. Pratybos, modeliuojant įgalinimą. Savo organizacijos/ komandos eiksmų planų sudarymas ir konkrečių priemonių modeliavimas, kaip stiprinti įgalinimą savo organizacijoje.

Metodas: naujausios vadybinės įžvalgos, atvejų aptarimai, pratybos ir savęs pažinimas.
Trukmė: 1 arba 2 dienų seminaras su mokymosi veikloje užduotimi po seminaro ir 0,5 dienos palydimuoju  susitikimu, skirtu apžvelgti įgalinimo plano įgyvendinimo rezultatus, pasidalinti gerosiomis praktikomis ir aptarti sunkumus.

Konsultantė

Rūta Rūta Gudmonaitė – PRIMUM ESSE mokymų konsultantė, ISM vadybos magistrė, švietimo lyderystės konsultantė, baigusi eilę mokymo trenerių ir koučingo specialistų rengimo programų. patirtis įgvyendinant mokymus - 15+ metų. Specializuojasi vesti vadovavimo, įgalinimo, komandinio darbo, komunikacijos meistriškumo, emocinės kompetencijos seminarus. Fasilituoja projektinių grupių darbą, veda komandos renginius.

Mokymų organizavimas
Kaina vadovų grupei (iki 15 dalyvių)  – 1600 Eur + PVM/ 1 dienos kaina.
Nuolaida Swedbank, AB klientams – 20 %.
Seminaro data ir vieta – sutariama su klientu.
Dėl seminaro kreiptis į Kotryną – skambinti tel. 8 686 23040, arba rašyti el.p. kotryna@primumesse.lt
Daugiau apie PRIMUM ESSE mokymus: www.primumesse.lt